Mâm Cơm Cúng Ông Công Ông Táo Miền Bắc

Mâm cúng ông Táo được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm và đã trở thành một thông lệ.  Đây được coi như là một dịp linh thiêng đưa một vị thần đã cai quản vùng đất của mình một năm qua về với trời để bẩm báo những việc đã được xảy ra tại ngôi nhà ấy.

07.7878.3838