Mâm Cúng Khởi Công Công Trình

Mâm cúng khởi công công trình hay lễ vật cúng động thổ xây nhà. Bạn chuẩn bị là một trong những yếu tố quan trọng. Để chúng ta thực hiện nhiệm vụ báo cáo với các vị thần.

07.7878.3838